Estet med samhällsfördjupning

Fördjupningen samhäll ger dig både kunskap och möjligheter att fördjupa dig inom din estetiska profil.

Bredd och kreativitet

Varför välja bort när du kan välja till? Många elever upplever att de vill ha den bredd och de meritpoäng som samhäll ger, men med ett estetiskt innehåll. Vi ger dig just detta. Våra duktiga och erfarna lärare delar med sig av sina erfarenheter och låter dig praktiskt testa dina nyvunna kunskaper både i skolan och ute i fält genom samarbetsprojekt.

Genom grundläggande kurser i estetiska ämnen i samtliga våra inriktningar får du en introduktion till estetikens värld som kan leda dig framåt mot eftergymnasiala eller högskolestudier inom ditt valda estetiska område. Du kan lika gärna välja att läsa något inom ett annat akademiskt fält.

Både kultur- och samhällsengagemang

Schillerska är känt för att röra sig i spänningsfältet mellan kultur, språk och samhällsengagemang. För många är det inte frågan om ”antingen eller” utan snarare ”både och”. Vi har en lång tradition av denna typ av specialdesignade program.

Med hjälp av Samhällskunskap 2, Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 täcker du in det som krävs som särskild behörighet för ett stort antal utbildningar. Genom att dessutom använda dina 200 poäng individuella val till antingen språk (från årskurs 1) eller matematik 3b får du en ännu bredare kompetens – eller så väljer du att stanna vid de fyra först nämnda kurserna för att istället fördjupa dig inom din estetiska profil. Oavsett vilket håller du dörrarna öppna inför framtiden!