Kille pluggar vid sin dator.

Ekonomi

Ekonomi-Ekonomi ger dig möjligheten att använda dig av kreativa idéer i marknadsföring. Du drar nytta av skolans långa tradition av estetiskt och kreativt kunnande.

Reklam, kommunikation, kreativitet

Här får du hjälp att ta fram din kreativitet och dina idéer. Du kanske gillar både att skriva texter, skapa med dina händer och vill förverkliga konkreta saker eller tjänster. Du kan kanske tänka dig att jobba med kommunikation (hur du kan få dina egna ideal eller andras tankar att komma igenom mediebruset), med marknadsföring (hur de saker du själv vill skapa kan säljas till en större publik eller hur andras produkter kan får genomslag) eller du kanske vill använda ditt estetiska sinnelag till att skapa vackra skyltningar eller de happenings som drar mest publik.

Kreativt yrke eller vidarestudier

Genom att välja det ekonomiprogrammet med marknadsföring kan du dra nytta av skolans långa tradition av estetiskt och kreativt kunnande. Vi ger dig verktygen att, med det ekonomiska programmet som trygg bas, skapa förutsättningar för ditt eget jobb, bygga vidare med en kvalificerad yrkesutbildning inom marknadsföring eller event eller också vara väl förberedd inför universitetsstudier. Dina universitetsstudier kanske sker på handelshögskola, men lika gärna på en konstnärlig institution, så som HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) efter sedvanlig förberedande utbildning som vanligtvis krävs.

Följ Schillerskas ekonomer på Instagram