Ekonomiprogrammet


Vill du veta hur man startar och driver företag? Eller är du intresserad av rättvisefrågor och hur juridiken påverkar samhället? Då väljer du Schillerskas Ekonomiprogram. Du kan välja mellan två inriktningar ekonomi eller juridik.

Vill du veta hur man startar och driver företag? Är du intresserad av rättvisefrågor och hur juridiken påverkar samhället? Då väljer du Schillerskas Ekonomiprogram. Här får du kunskaper om bland annat samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Det är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till kommande utbildningar och framtida yrkesliv.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med stort fokus på frågor som rör arbetslivet och företagande. Vi samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) och under utbildningen kommer du få möjlighet att driva UF-företag. I dina individuella val kan du välja mellan ett stort antal kurser inom till exempel digitalt skapande, arkitektur, idrott eller språk.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen Ekonomi ger dig goda kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag. Föreläsningar varvas med praktiska uppgifter och övningar.

Du utvecklar din digitala kompetens genom att arbeta i kalkylprogram, bokföringsprogram och program för att skapa grafiskt material och reklam.

Inriktning Juridik

Inriktningen Juridik ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar och hur lagar styr samhällets organisation, privatliv, affärsliv samt internationella samarbeten. Du får kunskaper om hur du löser olika typer av juridiska problem. Under utbildningen utvecklar du även dina kunskaper om hur demokrati fungerar i praktiken och värdet av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Vi genomför många praktiska moment som rättegångsspel och studiebesök på olika domstolar. Utöver de rent juridiska kurserna läser du också Kriminologi, Internationella relationer, Filosofi och Psykologi.