Våra program

På Schillerska har vi sex gymnasieprogram med ett antal olika inriktningar eller fördjupningar.

Humanistiska programmet
Schillerska erbjuder två inriktningar på
Humanistiska programmet.
Kultur
Språk

Estetiska programmet
På Schillerskas estetiska program
erbjuds inriktningarna
Bild och form,
Estetik och media
Teater.
På alla tre inriktningarna kan du
välja varianten Samhällsfördjupning.

På Estetiska programmet erbjuds också
Bild och form - Spetsutbildning
med riksintag som ger dig en gedigen
grund för vidare studier på konstskolor
och högskolor.

Naturvetenskapsprogrammet
Schillerska erbjuder två inriktningar på
Naturvetenskapsprogrammet.
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Schillerska erbjuder en inriktning på
Samhällsvetenskapsprogrammet.
Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet
På Ekonomiprogrammet erbjuder Schillerska två inriktningar.
Juridik
Ekonomi

Introduktionsprogrammet
med Språkintroduktion, fortsättning
och Individuellt alternativ.