Skolledning

Kontaktuppgifter till rektorer och programsamordnare.


Kristina Bergman Alme

Rektor
Estetiska programmet
Mobil: 0707-85 44 42
E-post: kristina.bergman.alme@educ.goteborg.se


Roger Engström
Rektor
Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet
Mobil: 0722-55 79 66
E-post: roger.engstrom@educ.goteborg.se


Nirvana Kentra

Rektor
Humanistiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet
Mobil: 0728-56 66 90
E-post: nirvana.kentra@educ.goteborg.se


Olof Gårdstedt
Rektor
Introduktionsprogrammet
Mobil: 0705-48 51 41
E-post: olof.gardstedt@educ.goteborg.se


Linda Peterson
Programsamordnare
Estetiska programmet och Ekonomiprogrammet
Mobil: 0707-85 44 40
E-post: linda.peterson@educ.goteborg.se


Lena Tavér

Programsamordnare
Humanistiska programmet, Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet
Mobil:. 0739-10 24 21
E-post: lena.taver@educ.goteborg.se


Jonas Johansson

Programsamordnare
Introduktionsprogrammet - inriktningen Individuellt alternativ
Mobil: 0705-20 06 45
E-post: jonas.johansson@educ.goteborg.se


Maria Hjelte

Servicechef/Samordnare administration
Mobil: 0707-85 44 92
E-post: maria.hjelte@educ.goteborg.se