Elevhälsa

Kontaktuppgifter till sköterska, kurator och specialpedagog.

Caroline Mattsson
Skolsköterska
Telefon: 031-367 08 29
Mobil: 070-785 44 90
E-post: caroline.mattsson@educ.goteborg.se
Elever på Natur-, Samhäll-, och Humanistiska programmet samt IA- Individuellt alternativ och Preparand.
Drop in Mån -Fre kl 11- 12

Kristian Wasshede
Skolsköterska
Mobil: 0707-85 44 15
E-post: kristian.wasshede@educ.goteborg.se
Elever på Estetiska och Ekonomprogrammet samt Språkintroduktion.
Drop in Mån -Fre kl 11- 12

Dag Ström
Skolläkare
Nås via skolsköterskan och mottagning sker efter överenskommelse.

Stina Adler
Skolpsykolog Telefon: 0704-697693

Nås via skolkurator och mottagning sker efter överenskommelse.

Moa Styrbjörnsdotter
Kurator
Telefon: 031-367 08 31
Mobil: 0722-55 88 92
E-post: moa.styrbjornsdotter@educ.goteborg.se
Elever på Natur- och Samhällsprogrammet.

Petra Dahlberg
Kurator
Mobil: 0707-85 44 38
E-post: petra.dahlberg@educ.goteborg.se
Elever på Estetiska- och Humanistiska programmet

Jonas Johansson
Kurator
Mobil: 0705-20 06 45
E-post: jonas.johansson@educ.goteborg.se
Elever på ekonom- och Introduktionsprogrammet

Ann-Christine Bladh
Specialpedagog
Mobil: 0704-38 67 87
E-post: ann-christine.bladh@educ.goteborg.se
Elever på Estetiska- och Ekonomprogrammet och Introduktionsprogrammet

Gunilla Annerljung
Specialpedagog
Mobil: 0700-20 92 34
E-post: gunilla.annerljung@educ.goteborg.se
Elever på Natur-, Samhäll-, och Humanistiska programmet.