Vår personal

Här hittar du kontaktuppgifter på hela vår personal.

Välj personalkategori. Kontaktuppgifter och telefontider till receptionen
hittar du på denna länk.

Skolledning

Administration

Bibliotek

Lärare

Elevassistenter

Service

SYV

Elevhälsa