Elevkåren

Schillerskas Elevkår finns för att skapa skolanda och trivsel.

Schillerskas Elevkår är en sammanslutning av elever från Schillerska och så här beskriver de sig själva och sin verksamhet.

Utbildning och kunskap är mycket men det utgör inte hela din gymnasietid. Schillerskas Elevkår finns för att skapa skolanda och trivsel. Vi finns för att se till att all er tid utanför klassrummen blir så roliga som möjligt, vare sig du gillar att läsa böcker eller dansa loss!

"I ett klassrum ryms kunskap och utbildning men i korridoren ryms ett helt liv."

I år består elevkårs styrelsen av nio drivna elever på Schillerska. Förutom styrelsen har vi även ett flertal Kommittéer såsom kultur-, fest-, design-, påverkan- och avslutnings- kommittéerna. Vi fixar rabatter på t.ex. caféer och arrangerar fester och olika tävlingar för eleverna. Vi jobbar även med att göra skolan så bra som möjligt för eleverna och medlemmarna av Elevkåren.

Vi vill hjälpa er att hitta andra med samma intresse och på så sätt skapa vänskap och skolanda. Genom stöd av elevkåren kan eleverna få möjligheten att skapa föreningar och klubbar på skolan.

Elevkåren är:

Ordförande - Wilma Ottebratt
Vice Ordförande - Felix Hörnlund
Föreningsansvarig - Lovisa Snygg
Ekonomiansvarig - Kevin Björklund
Ordförande för PR-utskottet - Vendela Wallerius
Ordförande för sociala utskottet - Abigail Nunez Veliz
Ordförande för Påverkansutskottet - Adam Björsson
Ordförande för Serviceutskottet - Alma Nilsson

Följ Schillerskas elevkår på Instagram.