Skolstart åk1 Onsdag 17 Augusti- 22

Publicerad 21 juni 2022

Välkommen som ny elev till oss på Schillerska.


Din klassmentor möter upp dig vid huvudentrén och ni går gemensamt upp till Aulan våning 2.

Programmen Samhäll och Natur börjar klockan 9.00.

Programmet Ekonomi börjar klockan 9.30.

Programmen Estet och Humanist börjar klockan 10.00

Individuella programmet börjar klockan 11.00

Återigen hjärtligt välkommen!