Vårt arbetssätt


Den pedagogiska verksamheten genomsyrar alla aktiviteter under dagen, till exempel under samling, i matsituationer, vid av- och påklädning, när vi är ute och i den fria leken. Det är barnen som står i fokus på förskolan, det är därför viktigt att vi är lyhörda mot dem och tar tillvara på deras idéer.

Språk och matematik

Språk och matematik är viktiga områden och finns som en röd tråd i förskolans pedagogik och vardag. Vi har mycket rim och ramsor som är både roligt och nyttigt för barns utveckling. Vi kan också erbjuda extra timmar för de barn som behöver utveckla språket. Vi dokumenterar barnens utveckling i en pärm där vi samlar bland annat foton, text och barnens egna teckningar.

Du som förälder är viktig

Vi vill att ditt barn ska trivas hos oss och vilja komma till förskolan varje dag. Tillsammans med dig som förälder vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling. Två gånger per år erbjuder vi individuella utvecklingssamtal med dig som förälder. Om det behövs så har vi tillgång till tolk i samtalet med er.