Till innehåll

Saras väg 5 förskola

Välkommen till oss!

Förskolan Saras väg 5 ligger i en lantlig miljö, vilket bidrar till en fin lärmiljö som vi inspireras av i vår utomhuspedagogik. Förskolan består av 2 avdelningar, 1-5 år. Vi skapar en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn och lägger grunden för deras fortsatta utbildning utifrån vår läroplan. Prioriterade målområden för förskolorna i Bergum Gunnilse är Tillgänglig undervisningsmiljö, Kommunikation samt Hållbar livsstil och miljö.

${loading}