Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Hjärntorget på Santosskolan

På Santosskolan är Hjärntorget vår digitala plattform. Här kan våra elever och vårdnadshavare läsa information om vad som händer på skolan. Aktuellt schema finns på startsidan. Varje lärare lägger ut sin planering och annan information om vad som händer. Via Hjärntorget anmäler du ditt barns frånvaro. Du kan också se hur ditt barn klarar av sina studier.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt de vill använda funktionerna i Hjärntorget.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven genom hela skolgången.

Inloggning till Hjärntorget

Ett konto och inloggning i Hjärntorget får du från förskolan, skolan eller gymnasiet. Du kan ansöka om konto via Hjärntorgets inloggningssida där du också loggar in på ditt konto.

På hjärntorgets egen informationssida om hjärntorget kan du bland annat lämna synpunkter och förslag.