Foto: Matilda Karlsson

Vår skola

Sannaskolan som är en byggnad i funkisstil ligger i Sandarna i stadsdelen Majorna-Linné. Skolan som byggdes 1941 är ett kulturminne och har varsamt renoverats. Vi har en ny stor och fin skolgård där eleverna har många aktiviteter de kan välja. Du tar dig till skolan med spårvagn nummer 9 och 11 och hållplatsen heter Sandarna.

Om skolan

Sannaskolan är en skola där eleverna lär med alla sinnen. Vi vill att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla på skolan tar ansvar och bidrar till en god anda. Sannaskolans elever har tillgång till ett stort utbud av kulturliv och rekreationsytor i närmiljön. Eleverna får en näringsrik och varierad lunch som lagas på skolan.

Inriktning

På Sannaskolan möts du av elever och personal med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Vi har en trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Pedagogerna arbetar i arbetslag där de samarbetar kring eleverna så att eleverna ska känna sig trygga och ha flera pedagoger de kan vända sig till. På skolan finns särskild undervisning för elever med autism.

Profil

Vi har ett långsiktigt arbetssätt som handlar om att bygga upp ett klimat på skolan där alla trivs och känner att de utvecklas. I samarbete med Närhälsan i Göteborg använder vi oss av en modell som heter PALS. Det innebär att vi arbetar systematiskt i syfte att bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. Det kan till exempel vara genom att uppmuntra positivt beteende och skapa tydliga rutiner i klassrummet.

Med PALS möts eleverna på Sannaskolan av:

 • Tydliga regler och förväntat beteende på skolans olika områden
 • Ett positivt förhållningssätt och bemötande från personalen på skolan
 • Motivation och uppmuntran för skolarbetet
 • Goda relationer mellan elever, personal och föräldrar
 • Förutsägbara reaktioner och konsekvenser vid negativt beteende
 • Mindre bråk och oro överlag på skolan
 • Ett positivt klimat i klassrummet

Våra elever har tillgång till moderna verktyg som datorer och undervisningen sker i ämnessalar som är välutrustade. All undervisning inom ämnen som hem- och konsumentkunskap, slöjd, idrott med mera sker på skolan.

På skolan har vi flera traditioner som hattparaden på våren, Öppet hus inför skolvalet. Varje år samlar även eleverna in pengar till olika välgörenhetsprojekt och det ingår i ämnet elevens val.Fritidshem 

Skolmiljö

En arkitekttävling hölls 1938 där Arkitekten Å Wahlberg fick första pris. Sannaskolan byggdes 1939–41 enligt hans ritningar. Skolan invigdes 1941 och hade då 1339 inskrivna elever. Skolan som har ett fritt läge men i närheten av bostäder har byggts i funktionalistisk stil. Skolbyggnaden består av tre delar uppförda i vinkel. Interiören utformades också i funktionalistisk anda. Trapphusen och korridorerna är väl bevarade. Skolan har genomgått varsam renovering och är idag kulturminnesmärkt. Alla ämnessalar är nu uppdaterade med det man behöver ha i salar i dag. Biblioteket har byggts om och blivit mycket mer funktionellt. Skolgården har rustats upp och nu finns där en fantastiskt fin skolgård där eleverna har stora möjligheter till lek och rörelse på rasterna. Vi har tillgång till en stor fin fotbollsplan där eleverna gärna är på rasten.

Trygghet och trivsel

På Sannaskolan finns ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam som är till för alla elever på skolan. Vid händelser som eleverna behöver stöd kring kan trygghetsteamet kontaktas. Det finns ett elevcafé som ligger vägg i vägg med skolbiblioteket. Här har eleverna möjlighet att fika och umgås i lugn och ro.

Delaktighet för elever 

Elevernas delaktighet och inflytande på Sannaskolan sker genom:

 • Klassråd
 • Elevråd
 • Matråd
 • Inflytande i undervisningen till exempel genom utvärderingar och delaktighet i planerande av arbetsmetoder och redovisningssätt.

Dialog med vårdnadshavare 

Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi de bästa förutsättningar för våra elever att bli rustade för framtiden. Vi har skolråd med representanter för vårdnadshavare tre gånger per termin där vi samtalar om viktiga frågor i skolans verksamhet.