Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan består av fem avdelningar: Bamse, Lady och Lufsen, Lille Skutt, Skalman och Nemo. Avdelningarna är uppdelade i två yngrebarnsavdelningar och tre äldrebarnsavdelningar.

Vi jobbar för att bedriva en lärorik, rolig och jämlik utbildning för alla barn! Vår vision är att alla barn i vår verksamhet ska lyckas i livet samt att alla barn ska känna sig sedda och hörda.

Vi arbetar med Unikum där vårdnadshavare får ta del av hur vi jobbar men även får olika informationsutskick.

Varje vecka har vi något som kallas El Sistema som innebär att en musikpedagog kommer till förskolan och håller i rytmik, dans och sångstunder.

Varje avdelning arbetar tematiskt med olika projektarbeten varje läsår. Alla avdelningarna har ett nära samarbete.

Utomhusmiljö

Vår stora gård ger goda möjligheter till uteaktiviteter och rörelse. I anslutning till förskolan ligger Hammarkullens fina parklek som vi ofta besöker. Men även flera grönområden och andra lekparker.