Föräldrardialog och elevinflytande

För barnets bästa ser vi på Sandeklevsskolan det som viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet.

Föräldramöten

Vid varje läsårsstart och en gång på vårterminen har vi föräldramöten.

Brukarråd

Brukarrådet träffas för att prata om olika saker som rör skolan. Brukarrådet är remissinstans när större frågar ska beslutas av politikerna i stadsdelsnämnden.

I brukarrådet sitter föräldrarepresentanter från alla klasser i skolan. Rektor är ordförande och en lärare brukar vara med.