Sjukanmälan och ledighet

Det är viktigt att du kontaktar skolan om ditt barn är sjukt.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Detta beviljas av läraren. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet över tio dagar. Inga ledigheter beviljas under den period då Nationella prov genomförs för årskurs 6 och 9. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.

Ansökan om ledighet