Foto: Peter Svensson

Sandeklevsskolan F-9

Välkommen till Sandeklevsskolan

Sandeklevsskolan är en F-9 skola med fritidshem som ligger mitt i Bergsjön vid Teleskopsgatans spårvagnshållplats. Vi vill tillsammans med elever och föräldrar göra Sandeklevsskolan attraktiv med en väl fungerande undervisning och en hälsofrämjande miljö, där alla får möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära.

Kompletterande innehåll
${loading}