Vår skola


Skolan tar emot elever i förskoleklass till och med årskurs 6 och kommer att rymma cirka 380 elever. Sandarnaskolan F-6 kommer att dela huset och en del gemensamma utrymmen med ett vård- och omsorgsboende. Detta tror vi kommer att vara positivt för både äldre och unga.