Vår skola

Alla elever från F – 6 som önskat och fått plats på Sandarnaskolan kommer under höstterminen 2022 gå kvar i Sannaskolans lokaler eftersom Sandarnaskolans lokaler öppnar först vårterminen 2023.

Skolan tar emot elever i förskoleklass till och med årskurs 6 och kommer att rymma cirka 380 elever. Sandarnaskolan F-6 kommer att dela huset och en del gemensamma utrymmen med ett vård- och omsorgsboende. Detta tror vi kommer att vara positivt för både äldre och unga.