Om oss

På Integrationscentrum arbetar över 30 samhällsvägledare som leder kursen i samhällsorientering på ditt modersmål. De har alla egen erfarenhet av hur det är att vara ny i Sverige.

Våra samhällsvägledare

Samhällsvägledarna talar bland annat arabiska, bahdini, engelska, dari, franska, persiska, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, turkiska och lätt svenska.

De har alla en gång varit nyanlända i Sverige och är nu väl etablerade i det svenska samhället.

Andra aktiviteter på Integrationscentrum

Förutom kursen i samhällsorientering, finns många andra aktiviteter på Integrationscentrum.

Du kan till exempel få individuell hjälp på Integrationscentrum på vårt informationskontor på flera språk.

Vi erbjuder även fördjupningskurser, exempelvis Digital kompetens och Förälder i nytt land, samt temakvällar kring frågor som våra deltagare vill veta mer om.

Du kan också anmäla dig till våra kontaktskapande program, som Kvinnokompassen och mentorprogrammet Universitetsvän i samarbete med Göteborgs Universitet.

På Integrationscentrum finns dessutom Språkvän/Flyktingguide som hjälper nyanlända och svenskar att träffas socialt och bli språkvänner.

Också för dig som bor nära Göteborg

Samhällsorientering är en del av Integrationscentrum, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det betyder att också du som bor i många av kommunerna nära Göteborg är välkommen att läsa samhällsorientering hos oss.