Utvärderingar

För att veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre utvärderar vi samhällsorienteringen tillsammans med deltagare på kurserna varje termin. Det finns också flera externa utvärderingar som du kan ta del av här.

Internutvärderingar av SO från 2020, pdf