Om samhällsorientering


Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära mer om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är på ditt eget språk och den är gratis.

I samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen handlar också om praktiskt vardagsliv, till exempel om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.

Läs mer om kursens innehåll här.

Lyssna, fråga, diskutera!

Undervisningen är på ditt eget språk och sker i dialogform. Det betyder att du får lyssna, fråga och diskutera med din samhällsvägledare och de andra deltagarna i din grupp. Under kursen går du dessutom på studiebesök och lyssnar på olika gästföreläsningar.

Kursen ges en till två gånger i veckan. Varje lektion är tre timmar. Hela kursen är på totalt 102 timmar.  

Det finns möjlighet att välja olika tider, på dagen eller kvällen.

När du är klar får du ett diplom. 

Kursen är GRATIS för dig som deltagare.

Information på andra språk hittar du här.

Många olika språk 

Undervisningen sker på många olika språk: arabiska, bahdini, dari, engelska, feyli, franska, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, tigrinja, amarinja, turkiska, urdu, swahili, oromo och på lätt svenska.

Observera: Vi kan också ordna kurser på andra språk utöver de som nämnts ovan och som många är intresserade av.

Samhällsorientering som digital läroplattform

Integrationscentrum använder en digital läroplattform i undervisningen i samhällsorientering, både för dig som läser kursen i klassrummet och för dig som läser på distans.  www.samhällsorientering.se 

Kontakta oss om du vill veta mer om digitala läroplattformen, distanskurser i samhällsorientering eller kring möjligheten att anordna våra kurser på ett särskilt språk.

Integrationscentrum

Kursen ges på Integrationscentrum på Andra Långgatan 19 i Göteborg.

På Integrationscentrum kan du också delta i många andra aktiviteter och program, exempelvis kurserna Digital kompetens och Förälder i nytt land samt tematräffar.