Om samhällsorientering

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära mer om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är på ditt eget språk och den är gratis.

I samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen handlar också om praktiskt vardagsliv, till exempel om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.

Läs mer om kursens innehåll här.

Lyssna, fråga, diskutera!

Undervisningen är på ditt eget språk och sker i dialogform. Det betyder att du får lyssna, fråga och diskutera med din samhällsinformatör och de andra deltagarna i din grupp.

Kursen ges en till två gånger i veckan. Varje lektion är tre timmar. Hela kursen pågår i 20 veckor.

Det finns möjlighet att välja olika tider, på dagen eller kvällen.

När du är klar får du ett diplom.

Dessutom går du på studiebesök på och lyssnar på olika gästföreläsningar.

Kursen är GRATIS för dig som deltagare.

Information på andra språk hittar du här.

Många olika språk

Undervisningen sker på många olika språk (albanska, arabiska, bahdini, dari, engelska, feyli, franska, pashto, persiska, ryska serbokroatiska, somaliska, sorani, spanska, thai, tigrinja, turkiska och på lätt svenska).

Vi kan också ordna kurser på andra språk som många är intresserade av.

Samhällsorientering som digital lärplattform

Integrationscentrum använder en digital lärplattform i undervisningen i samhällsorientering, både för dig som läser kursen i klassrummet och för dig som läser på distans. www.samhällsorientering.se

Kontakta oss om du vill veta mer om digitala lärplattformen eller distanskurser i samhällsorientering.

Integrationscentrum

Kursen ges på Integrationscentrum på Andra Långgatan 19 i Göteborg.

På Integrationscentrum kan du också kan delta i många andra aktiviteter och program, exempelvis kurserna Digital kompetens och Förälder i nytt land samt tematräffar och Flyktingguide/Språkvän.