Kursens innehåll

Kursen i samhällsorientering består av 34 lektioner fördelade på åtta olika teman. De handlar om allt från att komma till Sverige till hur det är att åldras här.

Tema 1 Att komma till Sverige

Lektion 1: Introduktion och invandring
Lektion 2: Sveriges historia
Lektion 3: Kultur och traditioner

Tema 2 Att bo i Sverige

Lektion 4: Geografi och befolkning
Lektion 5: Boende och miljö
Lektion 6: Praktiskt vardagsliv

Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Lektion 7: Arbetsmarknaden
Lektion 8: Att söka arbete
Lektion 9: Skatt och social välfärd
Lektion 10: Vuxenutbildning och fritid

Tema 4 Dina rättigheter och skyldigheter

Lektion 11: Jämlikhet och jämställdhet
Lektion 12: Skydd mot diskriminering och våld

Tema 5 Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Lektion 13: Att leva tillsammans
Lektion 14: Familjen och samhället

Tema 6 Att påverka i Sverige

Lektion 15: Demokrati i Sverige
Lektion 16: Politik och delaktighet

Tema 7 Att vårda sin hälsa i Sverige

Lektion 17: Hälsa
Lektion 18: Sjukvård och tandvård

Tema 8 Att åldras i Sverige

Lektion 19: Att åldras i Sverige
Lektion 20: Uppföljning och utvärdering

Studiebesök

Förutom lektionerna, går du på studiebesök hos och lyssnar på gästföreläsningar om exempelvis:

  • polisen
  • socialtjänsten
  • Sveriges radio och television
  • Renova
  • Konsument Göteborg och
  • Hälsoteket.


OBSERVERA!
Kursinnehållet ovan speglar hur kursen såg ut fram till höstterminen 2020. Sedan dess har samhällsorienteringskursen utökats till 34 lektioner och 100 timmar totalt. Inom kort kommer sidan att uppdateras med det nya kursinnehållet.