Informationskontor på flera språk

Du som är ny i Sverige kan få praktisk hjälp med information och rådgivning på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja på Integrationscentrums informationskontor.