Anmälan

Så här anmäler du till samhällsorientering.

Anmäl dig till samhällsorientering

Om du är nyanländ och har en etableringsplan ska du själv anmäla dig till kursen i samhällsorientering. Om du har kontakt med socialtjänsten, kan din handläggare anmäla dig. Också du som är anhöriginvandrare kan gå kursen.

Anmäl dig till samhällsorientering

Anmälan av Arbetsförmedlingen eller annan myndighet

Om du arbetar på Arbetsförmedlingen, kommunen eller en annan myndighet och vill anmäla en person till en kurs i samhällsorientering kan du anmäla via databasen SODA. Du behöver användarnamn och lösenord.

Kontakta samhällsorientering

Samhällsorientering