Undervisning åter på distans på grund av Covid-19

Publicerad 17 augusti 2020

Med anledning av de skärpta råden kring Covid-19 återgår Integrationscentrum till att tills vidare ge undervisning på distans.

Undervisning ges på distans tills vi meddelar annat. Detta gäller för följande kurser och aktiviteter på Integrationscentrum:

  • Samhällsorientering
  • Förälder i nytt land
  • Mitt arbetsliv (skjuts fram till december och ges på distans).

Kurserna i digital kompetens, både nivå ett och nivå två, skjuts däremot upp tills vidare.

Observera att även undervisningen i kranskommunernas lokaler ges på distans tills annat meddelas.

Informationskontoret på Integrationscentrum når du på telefon under telefontid. Ring eller mejla dina frågor för att få hjälp eller service. På grund av de skärpta Corona-råden kan vi för närvarande inte ta emot fysiska besök. 

Kansliet på Integrationscentrum är också tills vidare stängt för besök men öppet på telefon och mejl. Kansliet når du på:

Telefon: 031-367 91 50

E-post: samhallsorientering@socialcentrum.goteborg.se 

Följ oss gärna på Facebook och på denna sida för att hålla dig uppdaterad kring ändringar och anpassning av verksamheterna på Integrationscentrum.

Länkar till information om coronaviruset Covid-19:

Här hittar du mer information om hur Göteborgs Stad hanterar coronaviruset Covid-19.

Här hittar du information om covid-19 på olika språk från Folkhälsomyndigheten.