Till innehåll

Samhällsorientering

Lär dig mer för en bra start i Sverige

Samhällsorientering på ditt språk ger dig en bra start i Sverige. Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. På kursen lär du dig mer om hur det svenska samhället fungerar, dina rättigheter, skyldigheter, att leva, bo och verka här. Varmt välkommen!

Aktuellt

Tematräffar i Hälsa och Medicin

Publicerad 27 augusti 2019
Välkommen till tre spännande tematräffar där Integrationscentrum tillsammans med Närhälsan och enheten för flyktingmedicin samtalar kring ämnen som barn och feber, funktionshinder i barnfamiljer, antibiotika, vaccinationer... Här får du möjlighet att få svar på dina frågor!
${loading}