Welcome House


På Welcome House kan du som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet få vägledning i samhälls, boende- och karriärfrågor.

På Welcome House kan du som nyanländ i etablering träffa samhällsvägledare, boendevägledare och karriärvägledare.

På Welcome House kan du få stöd och råd i:

  • Att förstå blanketter och annan information
  • Hur svenska samhället fungerar
  • Att hitta till rätt myndigheter
  • Frågor om boende
  • Frågor om studier och yrkesliv. 

Klicka här för att läsa mer om Welcome House!