Starka föräldrar - ökat fokus på föräldrars ansvar i kursen Förälder i Nytt Land


Samhällsorienterande insatser erbjuder nyanlända föräldrar kursen Förälder i Nytt Land. Kursen är på modersmål och handlar bland annat om rättigheter och skyldigheter som förälder i Sverige. Under 2023 och 2024 uppdaterar vi kursmaterialet. Projektet ’Starka föräldrar – ökat fokus på föräldraansvaret i Förälder i Nytt Land’ syftar till att stärka nyanlända föräldrar i att hantera svåra frågor om barnuppfostran, hederskultur samt ungdomar och kriminalitet.

’Starka föräldrar – ökat fokus på föräldraansvaret i Förälder i Nytt Land’ finansieras med §37 medel från Länsstyrelsen. Projektet drivs av Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum) mellan 1 september 2023 och 31 december 2024. Forskare på Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling FoU i Väst utvärderar projektet.

Arbetet i projektet består av två delar:

1. Omvärldsbevaka och behovsinventera

Projektgruppen sammanställer resultat från forskning om kulturella aspekter av barnuppfostran, hederskulturens inverkan samt ungdomar och kriminalitet. Kursledare, enhetschef och utvecklingsledare på Samhällsorienterande insatser blir intervjuade av FoU i Väst. Projektgruppen bjuder in experter till en referensgrupp som ska läsa och kommentera kursmaterialet.

2. Producera och testa kursmaterial

Projektgruppen producerar nytt kursmaterial och testar det tillsammans med nyanlända föräldrar. Efter det utvärderar och omarbetar projektgruppen kursmaterialet. Det omarbetade kursmaterialet testas igen med föräldrarna. Utifrån synpunkter från föräldrar, sakkunniga experter och personal på Samhällsorienterande insatser gör projektgruppen klart kursmaterialet som blir en ny del av kursen Förälder i Nytt Land. 

Har du frågor eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.