Om samhällsorientering

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära mer om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är på ditt eget språk och den är gratis.

I samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen handlar också om praktiskt vardagsliv, till exempel om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.

Lyssna, fråga, diskutera!

Undervisningen är på ditt eget språk och sker i dialogform. Det betyder att du får lyssna, fråga och diskutera med din samhällsvägledare och de andra deltagarna i din grupp. Under kursen går du dessutom på studiebesök och lyssnar på olika gästföreläsningar.

Kursen ges en till två gånger i veckan. Varje lektion är tre timmar. Hela kursen är på totalt 102 timmar.  

Det finns möjlighet att välja olika tider, på dagen eller kvällen.

När du är klar med kursen får du ett diplom. 

Kursen är gratis för dig som deltagare.

((Information om kursen på andra språk hittar du här.)) 

Många olika språk 

Undervisningen sker på många olika språk: arabiska, dari, persiska, engelska, somaliska, tigrinja och turkiska för att nämna några.  

Observera: Vi kan också ordna kurser på andra språk utöver de som nämnts ovan och som många är intresserade av.

Samhällsorientering på distans via digital lärplattform

Vid behov försöker vi erbjuda samhällsorientering och övriga kurser på distans via digital lärplatform. Kontakta oss om du vill veta mer om distanskurser i samhällsorientering eller kring möjligheten att anordna våra kurser på ett särskilt språk.

Samhällsorienterande insatser 

Samhällsorienteringen och övriga samhällsorienterande kurser ges på Andra Långgatan 19 i Göteborg (där vi har våra lokaler).

På Samhällsorienterande insatser kan du också delta i många andra aktiviteter och program, exempelvis kurserna Digital kompetens och Förälder i nytt land samt tematräffar.