Kursens innehåll

Samhällsorienteringskursen består av 34 lektioner fördelade på åtta teman. Totalt är kursen på drygt 100 timmar och handlar om allt från att komma till Sverige till hur det är att åldras här.

Kursupplägget med 34 lektioner är nytt från 2020 och följer av att samhällsorienteringen (SO) utökats till 100 timmar drygt. Kursens olika teman är däremot oförändrade. 

Den nya kursstrukturen för SO gäller från november 2021: 

TEMA 1: Introduktion i samhället 

 • Välkommen till samhällsorientering
 • Migration och identitet
 • Kultur och tradition
 • Det digitala samhället
 • Sveriges historia
 • Aktivitet: tema stad/historia 

TEMA 2: Praktiskt vardagsliv

 • Boende
 • Miljö och hållbarhet
 • Trygghet i vardagen
 • Föreläsning/studiebesök på tema myndighetssverige 

TEMA 3: Hälsa och sjukvård

 • Rätten till en god hälsa
 • Att påverka din hälsa
 • Att söka vård
 • Social hälsa 

TEMA 4: Familjen och samhället

 • Att leva tillsammans
 • Familjen som helhet
 • Att vara barn i Sverige
 • Familjen och skolan
 • Att åldras i Sverige 

TEMA 5: Individens rättigheter och skyldigheter

 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Skydd mot diskriminering
 • Skydd mot våld 

TEMA 6: Att försörja sig och utvecklas i Sverige

 • Utbildning och lärande
 • Vuxenutbildning och fritid
 • Att söka arbete
 • På arbetsplatsen
 • Arbetsmarknaden 
 • Studiebesök/föreläsning 1 

TEMA 7: Att påverka i Sverige

 • Det kommunala uppdraget
 • Framväxt av den svenska välfärden
 • Skatt och social välfärd
 • Demokrati i Sverige
 • Politik och delaktighet
 • Utvärdering och avslutning