Anmälan till samhällsorientering

Som nyanländ i etablering anmäler du dig själv till kursen i samhällsorientering. Även aktuella myndighetspersoner kan göra en webbanmälan till kursen.

Anmäl dig till samhällsorientering på egen hand

Om du är nyanländ och har en etableringsplan ska du själv anmäla dig till kursen i samhällsorientering. Om du har kontakt med socialtjänsten, kan din handläggare anmäla dig. Också du som är anhöriginvandrare kan gå kursen.

Anmäl dig till samhällsorientering 

Anmälan av Arbetsförmedlingen eller annan myndighet

Om du arbetar på Arbetsförmedlingen, kommunen eller en annan myndighet och vill anmäla en person till en kurs i samhällsorientering kan du anmäla via databasen SODA. Du behöver användarnamn och lösenord.