Illustration: Yvette Gustafsson

Förälder i nytt land


Vill du veta mer om hur du kan stärka ditt barns självkänsla och självförtroende? Vill du veta mer om vad du som förälder har för rättigheter och skyldigheter i Sverige? Vill du veta mer om hur du kan sätta gränser och samtidigt bygga en god relation till ditt barn? Här kan du få prata med andra som varit eller är i samma situation som du!

Alla föräldrar kan uppleva utmaningar i föräldraskapet. Och alla behöver stöd ibland. I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under hela barnens uppväxt. För dig som inte är uppväxt i Sverige och vill delta i en föräldragrupp på ditt eget språk finns möjlighet att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land.

På kursen får du prata med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. Ni träffas ungefär 8 gånger under 2,5 timme. Samtalet leds av kursledare på modersmål. Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola. 

Se filmen Förälder i nytt land

Välj undertext på önskat språk genom kugghjulet i displayen.

Läs foldern om Förälder i nytt land och anmäl dig 

Utöver filmen kan du också läsa den folder med anmälningsblankett som finns översatt till dessa språk: 

arabiskadariengelskafranskapersiskasomaliskasoranisvenska och tigrinja


Anmälan till kursen Förälder i nytt land 

Välkommen med din intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har en ny grupp som startar på ditt önskade språk. 


Kursanmälan — Förälder i nytt land


Du kan också besöka Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum) på adress: Andra Långgatan 19, eller anmäla dig via telefon: 031-367 91 50.

De vanligaste språken på kursen idag är arabiska, dari, engelska, kurdiska-sorani, persiska, somaliska, tigrinja och turkiska. Andra språk kan erbjudas om det finns intresse från fler föräldrar. Ange önskat språk i din intresseanmälan.

Om materialet 

Kursmaterialet består av en kurshandledning på svenska, åtta bildark med illustrationer och ett deltagarhäfte som har översatts till arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. På läroplattformen finns handledningen och deltagarhäftet på svenska att läsa i sin helhet (kräver inloggning i läroplattformen). 

Filmer, kurs- och informationsmaterial Förälder i nytt land är producerat av Göteborgs Stad i samarbete med Duolongo.

Innehållet i kursen har utvecklats och prövats tillsammans med kursledare och föräldrar som talar arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Olika delar av materialet har lästs och kommenterats av sakkunniga. 

Under 2018–2020 var utvecklingen av kursen del av projektet Föräldrastöd till nyanlända i Göteborgsregionen, som finansierades av Länsstyrelsen. För följeforskningens resultat, kunskapsunderlag om föräldraskapsstöd för nyanlända och annan dokumentation som togs fram under projektet se: goteborgsregionen.se/foraldrastod.

Kontakta Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum)

Har du frågor eller vill veta mer om föräldrakursen? Kontakta oss! 

Anders Boklund Ferreira, enhetschef:
Telefon: 031-367 97 85
E-post: anders.boklund@socialcentrum.goteborg.se 

Tove Bjurman Näckdal, utvecklingsledare:
Telefon: 031-365 60 05  
E-post: tove.nackdal@socialcentrum.goteborg.se