Bild: illustration på mobiltelefon, Göteborgs stad

Digital kompetens

På Samhällsorienterande insatser, före detta Integrationscentrum, erbjuder vi dig som är nyanländ kurser i digital kompetens som ett komplement till ordinarie kurs i samhällsorientering. Kurserna finns på olika språk och innehåller sex lektioner om tre timmar per gång.

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Digitaliseringen ställer också nya krav på oss som samhällsmedborgare. För att ta del och följa med i samhället har du rätt till information som är viktigt för dig – det är en demokratifråga.

Syftet med kurserna i digital kompetens är att du som är nyanländ ska utveckla kunskaper för att söka viktig information på internet och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster. Kurserna är på språken arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Vid behov kan vi även ordna kurserna på andra språk.

Grundkurs i digital kompetens

Grundkursen i digital kompetens innehåller sex lektioner:


 1. Det digitala samhället 
 2. Söka på internet 
 3. Smarttelefon, BankID och ekonomi
 4. Digital brevlåda, Skatteverket och e-tjänster för trafik
 5. Aktivitetsrapportera och e-tjänster för Försäkringskassan
 6. E-tjänster för att söka sjukvård, tandvård och bostad. 


Fortsättningskurs i digital kompetens

När du är klar med de första sex lektionerna kan du gå en fortsättningskurs i digital kompetens. Fortsättningskursen innehåller sex lektioner:

 1. Utbildningar
 2. Vad är ett CV?
 3. Arbeta med ditt CV
 4. Personligt brev
 5. Söka jobb
 6. Digitala verktyg och arbetsintervju. 

Kursintyg

Efter kursen får du som deltagit på alla lektioner ett intyg. Det kan du visa upp för framtida arbetsgivare.

Om du har frågor

Kontakta oss om du har frågor om kursen eller vill veta mer: samhallsorientering@socialcentrum.goteborg.se

Anmälan till kurs

Efter att du skickat in din anmälan kontaktar vi dig när det finns en kurs som passar dig.

Anmäl dig till kurs i digital kompetens

Du kan också skriva ut och fylla i anmälningsblanketten. Lämna in blanketten till oss på Andra Långgatan 19 eller skicka den med post till:

Samhällsorienterande insatser (före detta Integrationscentrum)
Box 5293
402 25 Göteborg