Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Salviagatan 56 har en stor, rymlig och inhägnad utemiljö som gör att barnen kan känna sig trygga. Personalen är närvarande och är med barnen när de leker ute på gården. Vi är stolta att kunna erbjuda våra barn varierad pedagogik beroende på barnets behov och förutsättningar som en Montessoriavdelning, Resursavdelning med mera. Från 1 januari 2024 kommer förskolan även ha lokaler på Peppargatan 7.

Avdelningar och personal

Förskolan Salviagatan 56 har sju avdelningar där tre avdelningar är för barn på 1-3 år och fyra avdelningar för barn på 3-5 år. Vi har är en resursavdelning och Montessoriavdelning som är mycket uppskattat. Totalt arbetar det 22 pedagoger i grundbemanning med utbildning både som förskollärare och barnskötare. Till området har vi också en specialpedagog knuten till verksamheten. På förskolan har vi matlagning i eget kök där vår kokerska och hennes kollega lagar mat till både frukost, lunch och mellanmål. Förskolan städas dagligen av stadsdelens lokalvårdare.

Pedagogik på förskolan

Förskolan Salviagatan 56 har ett extra stort fokus på socialt samspel och språklig utveckling där vi strävar efter att se varje barn, att lärande och utveckling kan ske på många olika sätt. Vi strävar efter att varje barn känner sig trygg i sig själv och har en lust att lära. Olika språkutvecklande metoder där rim ramsor, sagor och sånger erbjuds varje dag, och även tecken som stöd för den språkliga utvecklingen används.
Vi prövar på att  odla olika grödor i våra odlingslådor.

En av våra avdelningar är en Montessoriavdelning som erbjuder barnen möjlighet att arbeta med ett rikt Montessorimaterial med pedagoger som har utbildning inom Montessoripedagogik.

En dag på förskolan

Förskolan samarbetar när det gäller öppning och stängning av förskolan vilket sker på en gemensam avdelning. En dag på förskolan innehåller omsorg, lärande och  rutiner med bland annat pedagogiska måltider, lek både inomhus och utomhus och en vilostund mitt på dagen. Mycket av barns lärande sker under leken men även omsorgssituationerna ger  utrymme till nya kunskaper och upptäckter. På förskolan finns stor möjlighet till både rutin och spontanitet.

Utomhusmiljö

Förskolan har en stor, rymlig och inhägnad utemiljö som gör att barnen kan känna sig trygga. Personalen är närvarande och är med barnen när de leker ute på gården. Gården har lockande redskap som erbjuder våra barn utvecklande, utmanande lekar och aktiviteter tillsammans. Barn kan välja att cykla på vår egen cykel gård, leka i sandlådan, gunga, åka rutschkana och spela fotboll. Dessutom finns det en egen skog på gården som  barnen kan undersöka och se det som finns i naturen. Skogen hjälper också till så att barnen kan utveckla sin motorik, sitt språk och  sin fantasi, när de leker koja, kör leksaksbilar på nerför klipporna, leker kurragömma med mera. Gården är också avdelad i olika områden, så att de allra yngsta barnen kan få vara för sig själva. Vi har en utemiljö där  barn kan utvecklas och  ha roligt tillsammans.

Kul att veta

Förskolan Salviagatan 56 arbetar på olika sätt med barnen beroende på deras förutsättningar och behov, idag har vi en Montessoriavdelning som erbjuder barnen möjlighet att arbeta med ett rikt Montessorimaterial med pedagoger som har utbildning inom Montessoripedagogik.

 

Välkommen till vår förskola!