Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Salviagatan 56 förskola

Förskolan Salviagatan 56 har fina lokaler med flera små rum för olika former av lek och aktiviteter. Alla avdelningar delar in och planerar sin inre miljö utifrån olika aktiviteter som kan locka barnen till lek och lärande. Från 1 januari 2024 kommer förskolan även ha lokaler på Almgården 7-9 (tidigare förskolan Peppargatan 7). Välkommen!

${loading}