Vår förskola

Förskolan Saffransgatan 82 finns i paviljonger som sattes upp 2019.

Avdelningar och personal

Förskolan Saffransgatan 82 har sex avdelningar. Tre avdelningar är småbarnsavdelningar och tre avdelningar är till för de äldre barnen på förskolan. Förutom våra förskollärare och barnskötare på förskolan har vi tillgång till en specialpedagog som ger kontinuerlig handledning gällande enskilda barn och arbetslagens processer. Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat till våra barn.

Pedagogik på förskolan

På förskolan arbetar vi för att våra barn ska utvecklas till självständiga och nyfikna individer. Leken är en viktigt del i lärandeprocesser som språk, matematik , teknik, bild, drama och musik, som implementeras i de dagliga arbetet. Naturkunskap får barnen på äventyr ute i vår närmiljö och ibland åker vi på upptäcktsresor runt om Göteborg, exempelvis till museum, bibliotek, teater eller biograf.

Vår personal använder TAKK-tecken för att förstärka språkinlärning hos våra barn. Detta innebär att vi som pedagoger kan hjälpa de barn som har svårt att kommunicera eller har ett dåligt tal. Metoden är ett kompletterande arbetssätt som gynnar barnen när de lär sig tecken tillsammans med talet. TAKK används i det dagliga arbetet på förskolan, som ett naturligt inslag i verksamheten genom till exempel lekar, spel, sånger, böcker och genom olika appar på Ipads.

En dag på förskolan

Förskolan startar med att alla barn och personal samlas på en avdelning. Efter den gemensamma morgonstunden tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där vi erbjuder ett varierande innehåll. Barnen får möjlighet att påverka aktiviteterna de vill vara delaktiga i.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag och är i skogen varje vecka för att leka, uppleva och undersöka. Vi ordnar utflykter med olika innehåll för att hjälpa och stimulera barnens utveckling och lärande. 

Utomhusmiljö

På förskolans gård kommer det att finnas lekredskap och sandlådor. Våra barnen vistas ute både på förmiddagen och på eftermiddagen. Det ska finnas bord för att kunna ha pedagogiska aktiviteter och äta mellanmål utomhus. 

Språk

Utöver svenska talar vi som arbetar på förskolan engelska, arabiska, kurdiska, serbokroatiska, polska och norska.

Sommarförskola

Förskolan Saffransgatan 82 har sommarstängt i juli månad. Barn med vårdnadshavare som arbetar under juli får istället vara på en sommaröppen förskola.


Välkommen!