Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Saffransgatan 80 har fyra avdelningar, där varje avdelning har tillgång till flera små rum samt två större rum till barnen. Gemensamt på förskolan har vi målarrum och våtrum med möjlighet till vattenlek. Vi är måna om våra barn och deras vårdnadshavare därför erbjuder vi pusselkvällar och gårdsfester för både stora och små.

Avdelningar och personal

Förskolan Saffransgatan 80 har 4 avdelningar. Två avdelningar är småbarnsavdelningar och två avdelningar är till för äldre barnen på förskolan. Förutom våra förskollärare och barnskötare på förskolan har vi tillgång till en specialpedagog som ger kontinuerlig handledning omkring enskilda barn och för arbetslagens processer. Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat till våra barn.

Pedagogik på förskolan

På förskolan arbeta vi för att våra barn ska utvecklas till  självständiga och nyfikna individer. Leken är en viktigt del i de lärande processer som språk, matematik, teknik, bild, drama och musik som implementeras i det dagliga arbetet. Naturkunskap får barnen i sina upptäcktsäventyr ute i vår närmiljö. Ibland åker vi på upptäcktsresor runt om vår stad Göteborg där museum, bibliotek, teater, biobesök finns bland våra aktiviteter.

Vår personal använder TAKK-tecken för att förstärka språkinlärning hos våra barn, vilket innebär att vi som pedagoger kan hjälpa barn som har svårt att kommunicera, har ett dåligt tal – en metod som är ett alternativt kompletterande arbetssätt som gynnar barnen och lär dem tecken tillsammans med talet. TAKK används i det dagliga arbetet på förskolan, som ett naturligt inslag i verksamheten genom till exempel lekar, spel, sånger, böcker och genom olika appar på Ipads.

En dag på förskolan

Förskolan startar med att alla barn och personal samlas på en avdelning. Efter den gemensamma morgonstunden tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll. Barnen får möjlighet att påverka aktiviteterna de vill vara delaktiga i.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag och är i skogen varje vecka för att leka, uppleva och undersöka. Vi ordnar utflykter med olika innehåll för att hjälpa och stimulera barnens lära.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Utomhusmiljö

Gården på förskolan är stor, det finns lekredskap, sandlådor, cykelbana och en mindre pulkabacke. Barnen vistas ute på både förmiddagen och eftermiddagen. Det innebär att vi har flera bord under tak där vi kan ha pedagogiska aktiviteter och äta mellanmål.

Kul att veta

Utöver svenska talar vi som arbetar på förskolan engelska, tyska, arabiska, kurdiska, serbokroatiska, polska, norska och spanska.

Förskolan har sommarstängt vilket innebär att en sommarförskola finns för barnen i de fall vårdnadshavaren arbetar under juli månad.

Välkommen till vår förskola!