Till innehåll
Foto: Marit Lissdaniels

Saffransgatan 80 förskola

Välkommen till Saffransgatan 80

Vår personal använder TAKK-tecken för att förstärka språkinlärning hos våra barn, vilket innebär att vi som pedagoger kan hjälpa barn som har svårt att kommunicera, har ett dåligt tal – en metod som är ett alternativt kompletterande arbetssätt som gynnar barnen och lär dem tecken tillsammans med talet. Välkommen!

${loading}