Foto: Annica Sernhede

Vår förskola

I huset har vi tillgång till två ateljéer, där barnen får prova på skapande verksamhet i alla former.

Förskolan har sju avdelningar. Vi har två avdelningar där barnen är i åldern 1-2 år och tre avdelningar med barn som är 3-4 år och två avdelningar med barn 5-6 år. 

En stor tillgång för vår förskola är att den ligger vid ett naturskönt område med lite trafik och nära till både skog och hav. Vi har en stor och en liten gård där barnen får många möjligheter till lek, för bollspel, rollekar, vattenlek, klättra och springa. Endast fantasin sätter gränser! Våra barn erbjuds aktiviteter utomhus varje dag.

Vi som arbetar här är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. I våra två ateljéer får barnen prova på skapande verksamhet i alla former. Vi utgår från det kompetenta barnet där barnets önskemål blandas med aktiviteter.

Numera arbetar vi med ett mindre antal barn och två pedagoger per avdelning för att skapa mer barn och pedagogtid tillsammans. Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Några av förskollärarna har dessutom gått handledarutbildning/mentorsutbildning.

Vi har idag handledning av en pedagogista. Pedagogistans roll är att utveckla vårt arbete mot Reggio Emilia-filosofin. Vi är en provförskola, det gör att vi kan ta emot studenter från högskola på ett professionellt sätt under deras studietid. Vi har dessutom personal som är språkpiloter. De ingår i ett nätverk i vår stadsdel, där fokus är att utveckla nya och bättre metoder för att lära ut språk och kommunikation och ett interkulturellt förhållningssätt.

Förskolan har grön flagg, vilket för oss innebär att vi komposterar, källsorterar, samt har möjlighet att odla i odlingslådor på vår stora gård.

På Hjärntorget, Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola och skola, finns dokumentation från de aktiviteter som barnen erbjuds. Det är ett forum där vårdnadshavare får möjlighet att se och förundras över alla de fantastiska upplevelser och utmaningar som barnen är med om.

Vi har ett tillagningskök med två egna kockar. Maten serveras i vår matsal som vi kallar för Gläntan.

Brukarråd är ett diskussionsforum för åsikts- och informationsutbyte mellan förskola och vårdnadshavare. Brukarrådet består av förskolechef, personal och vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas representanter utses av avdelningens vårdnadshavare. Möten hålls minst en gång per termin. Målet med ett brukarråd är att främja samarbete mellan hem och förskola, på husrådet har vi ett helhetsperspektiv.