Vår förskola


Förskolan Rudedammsgatan 6B ligger i fina och rymliga lokaler i ett hyreshus i Burås. Vi erbjuder aktiviteter som utgår från och möter barnen i deras intressen eller som försöker väcka deras nyfikenhet på något nytt.

Förskola med flera gårdar

I södra delen av stadsdelen Centrum ligger förskolan Rudedammsgatan. Den finns i bottenplan av ett hyreshus, precis i anslutning till ett fint, lugnt parkområde. Förskolan har åtta avdelningar fördelade på två våningsplan med entréer åt olika håll och med olika gårdar vilket skapar en småskalighet.

Förskolan ingår i en större förskoleenhet tillsammans med förskolan Framnäsgatan. Det innebär att vi delar arbets- och synsätt, har en gemensam organisation och samma rektor.

Rymliga lokaler för lek och utforskande

Förskolan har fina, rymliga lokaler. Förskolan är ombyggd och renoverad, särskilt anpassad för vår verksamhet och präglas av ljus och transparens. Här finns ateljéer och avdelningarnas torg som är ett rum för att mötas, leka och samspela i. Det finns också rum för avskildhet.

På alla våra avdelningar möts barnen och deras familjer av en välkomnande atmosfär. Miljön, både inne och ute, är medvetet skapad för att främja barns kommunikation, lek, samarbete och samspel med andra, deras skapande, utforskande och lärande. Det är en miljö som är kreativ och föränderlig och som väcker nyfikenhet, utmanar och stimulerar. Här väcks barnens lust till att leka och lära.

Vi strävar efter att materialet ska vara tillgängligt för barnen. Det gör att de kan initiera och klara så mycket som möjligt själva vilket kan bidra till att stärka deras tilltro till sig själva och varandra.

Barnens nyfikenhet och intressen i fokus

Hos oss vill vi erbjuda en glädjens förskola där alla är välkomna. Vi tror att barn är kompetenta och alltid vill lära, att de hela tiden försöker förstå och förhålla sig till sin omvärld. Tillsammans med andra förstår, erövrar och skapar de världen.

Vi erbjuder aktiviteter och arbeten som utgår från och möter barnen i deras intressen eller som försöker väcka deras nyfikenhet för något nytt. I det arbetet är pedagogerna lyssnande, medforskande, stöttande och skapande av möjligheter. Vi ger barnen möjlighet att förverkliga drömmar.

Vi ser olikhet som en tillgång i detta arbete. Att möta olika människor, synsätt eller perspektiv men också olika typer av material och miljöer ger viktiga erfarenheter. Det både berikar och utmanar erfarenheten, tanken och föreställningsvärlden.

I vårt arbete tillsammans med barnen är dokumentationen ett viktigt verktyg. Den hjälper oss att få syn på och att synliggöra det som sker, de intressen som finns och de processer som pågår. Dokumentationen finns också med när vi möter barnens vårdnadshavare i samtal.

Inspiration från Reggio Emilia

Vår syn på barn, kunskap och lärande liksom synen på miljöns och pedagogernas roll har bland annat hämtat inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under mer än 50 år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

En dag på förskolan

Barnen som kommer före frukosten tar vi emot på en gemensam avdelning. Frukost serveras klockan 6.45-7.15 på stora torget. Efteråt går barn och personal till sin avdelning. där vi genomför olika aktiviteter, undervisning och lek inne och ute. Sedan har vi fruktstund och så småningom är det dags för lunch, klockan 11 ungefär. Efter lunchen är det sömn för de barn som behöver sova och vila för övriga barn. Sedan har vi aktiviteter och lekar inne eller ute. Klockan 14.30 är det dags för mellanmål och sedan fortsätter aktiviteterna inne eller ute. Klockan 17 slår vi samman hela förskolan på övre plan.

Våra mål

Förskolans uppdrag är att tolka och omsätta de olika delarna i förskolans läroplan i en praktik som samtidigt bildar en helhet. I det arbetet utgår vi bland annat från Göteborgs Stads verksamhetsidé vilket innebär ett främjande av barnens inre motivation och lust att lära, en reell möjlighet för barnen att få uppleva delaktighet och medskapande och ett arbete med en helhetssyn, där ett projekterande arbetssätt gör det möjligt för barnen att uppleva hur allt hänger ihop.

Besök på förskolan

Vill du besöka vår förskolan är du välkommen att ringa avdelning Hamnen eller Skäret för bokning av tid. Telefonnummer hittar du under kontaktuppgifter. Välkommen