Isbanor


Ruddalens stora fokus på isanläggningar utvecklas nu för att användas mer, av fler och året om. Bandybanan har byggts om till en ishall med väggar och tak. Skrinnarbanan har byggts om och fått tvåtusen kvadratmeter extra isyta innanför skrinnarovalen.

Ny ishall på Ruddalen

Bandybanan har byggs om till en ishall på 6900 kvm. Isytan kan delas upp i tre sektioner vilket gör det möjligt att ha olika evenemang samtidigt i hallen. Ishallen har ett café och en läktare som rymmer 1200 besökare.

Ruddalens nya ishall är öppen för allmänheten på loven. 

Skrinnarhall får tillskott av isyta

Skrinnarhallen har renoverats och öppnade 28 oktober 2023.

Skrinnarbanans trasiga kylrör har bytts ut och täckts i betong för att ge en mer flexibel anläggning med verksamhet året om. Skrinnarbanan har dessutom fått tvåtusen kvadratmeter extra isyta bredvid isrinken.

När kan jag åka skridskor här?

Isbanorna är bokade av förbund och föreningar via kontrakt, men kommer också att vara öppna för allmänheten.

Istider för allmänheten