Passbeskrivning


Här hittar du passbeskrivningar för aktuella pass på Ruddalens idrottscentrum.

Styrka

Gymcirkel

Ett styrkeinriktat stationspass i gymmet. Olika redskap används. Åldersgräns: 16 år.