Bygget påverkar Ruddalen 1

Publicerad 8 april 2022

Nu gäller nya publikentréer till fotbollsplanen Ruddalen 1, som en effekt av det pågående bygget av bandyhallen. Såväl angränsande ytor som ytor inne vid planen påverkas.

Läktaren på den västra kortsidan är avstängd.

Spelare och funktionärer tar sig in via separat ingång (tidigare entré B).

Sekretariat och tv-bås nås via den södra långsidans läktare.


skiss över hur fotbollsplan påverkas av bygget