Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Rosengatans förskola ligger i ett fristående tegelhus i den ekbevuxna sluttningen nedanför Naturhistoriska museet. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar i storarbetslag vilket innebär att alla pedagoger lär känna alla barn.

Förskolan har olika rum, ateljé och utrymme för exempelvis rollekar och bygglek.

Gården på förskolan är stor och kuperad och har närhet till Slottsskogen. Det finns mycket att göra, till exempel finns det gungor, rutschkana och aktivitetslådor med hästsaker, sjörövare, fiskare, kiosk och café. Gården har både gräs att leka på och asfalt att åka trehjuling på.

Vår barnsyn: att se, stärka och utveckla det kompetenta barnet. Jag vill, jag vågar, jag kan.
Förskolans roll: att erbjuda en trygg och lustfylld miljö, där kreativitet och utveckling ska flöda.
Pedagogens roll: att vara medskapande möjliggörare och en god förebild.
Föräldrarnas roll: att vara delaktiga

Vårt arbetssätt bygger på följande;

  • Läroplanen,
  • Göteborgs skolplan,
  • lokal arbetsplan
  • verksamhetsplan

Det finns teorier/metoder som genomsyrar vardagen i vår verksamhet. Dessa är:

  • Reggio Emilia
  • Genus- och likabehandling, lärande för normkreativt förhållningssätt
  • StegVis/Start
  • Lärande för hållbar utveckling