Fotograf: Marie Wikström

Vår skola

Rosendalsskolan har cirka 520 elever i förskoleklass upp till årskurs 6. Runt skolan finns en härlig miljö med gröna ängar och skog som sträcker sig ner mot Delsjöområdet. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg verksamhet, där du får utvecklas utifrån dina egna förutsättningar. Våra engagerade lärare arbetar för att du som elev ska få kunskap och förmåga att påverka samhället och förverkliga drömmar.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare.

Använd Hjärntorget

Du som är vårdnadshavare kan få ett användarkonto i informationssystemet Hjärntorget. Med ett konto kan du följa ditt barns utveckling, se läxor och få information om vad som händer i klassen.

På Hjärntorgets startsida kan du ansöka om konto och få support. Om du glömt lösenordet så vänder du dig till skolans IT-pedagog. Lär dig mer om Hjärntorget.

Veckobrev och föräldramöten

Skolan ger ut veckobrev som riktar sig till dig som vårdnadshavare. Du hittar veckobrevet på klassens aktivitet på Hjärntorget tillsammans med annan information om verksamheten. En gång per termin har vi också föräldramöte.

Var med och påverka

På Rosendalsskolan finns flera möjligheter för både elever och dig som vårdnadshavare att påverka och engagera dig i skolans utveckling.

Elevråd och matråd

Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. I elevrådet finns alla klasser representerade. I elevrådet träffar de rektor och kurator.

Vid matrådet pratar vi om hur det är i skolmatsalen och eleverna får ge synpunkter på matsedeln. I matrådet ingår enhetschef skolkök, kock, biträdande rektor, skolans mathanterare samt elever från olika årskurser.

Forum för samråd och föräldraförening

Forum för samråd på Rosendalsskolan består av skolledning, personalrepresentanter, föräldrar som representerar de olika klasserna samt föräldraföreningen. På mötet informerar vi varandra om aktuella och planerade händelser samt tar fram förslag och idéer som är positiva för skolan.

Alla familjer med barn som går på Rosendalsskolan är automatiskt medlemmar i Rosendalsskolans föräldraförening. Du hittar mer information på Hjärntorget.