Foto: Lo Birgersson

Ekonomisk hjälp och ersättning

Alla kan hamna i situationer där det är svårt att få inkomsten att räcka till. Det kan bero på att du är utan arbete, blir långvarigt sjuk, har en låg pension eller av andra orsaker behöver hjälp att se över din ekonomi eller dryga ut din inkomst. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vart du kan vända dig.

Ekonomisk hjälp från socialtjänsten

Om du inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten, så kallat ekonomiskt bistånd. För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Här kan du läsa om hur du ansöker och om vilka regler som gäller: Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten

Ekonomisk rådgivning

Har du frågor om din ekonomi eller svårt att betala dina skulder? Då kan du få privatekonomisk rådgivning hos Budget- och skuldrådgivningen. Rådgivningen är kostnadsfri. Läs mer här: Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivning.

Stiftelser

Är du i behov av extra ekonomiskt tillskott för exempelvis dig och din familj, till skolan eller din förening så kan bidrag från stiftelser vara ett bra alternativ. Här kan du läsa om de stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar, vem som kan söka och vilka kriterier som gäller samt när du kan ansöka: Göteborgs Stads stiftelser

Försäkringskassan

Hos Försäkringskassan kan du få ekonomisk ersättning om du är sjuk, föräldraledig, om du behöver vara hemma för att ta hand om sjukt barn eller om en närstående är svårt sjuk. På försäkringskassans webbsida kan du läsa mer om vilka ersättningar som finns, vilka regler som gäller samt registrera dina ärenden: Försäkringskassan

Bostadsbidrag och bostadstillägg från Försäkringskassan

Hos Försäkringskassan kan du också ansöka om bostadsbidrag om eller bostadstillägg.

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer eller unga som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur mycket pengar du kan få: Bostadsbidrag.

Bostadstillägg är ett stöd som du kan få om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning och har kostnader för ditt boende. Läs mer här: Bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten sköter din pension, både när du arbetar och tjänar in till din pension och när du är pensionär och får pension. Läs mer om din pension här: Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg för dig över 65 år

Om du har pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Här kan du läsa mer: Bostadstillägg via Pensionsmyndigheten

Skatteverket

Skatteverket har hand om frågor som rör deklaration, skatter och folkbokföring.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Detta gäller exempelvis olika bidrag, var du ska betala din skatt och rösta. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket, folkbokföringen. Det är också hit du anmäler vad ditt nyfödda barn ska heta. Läs mer: Folkbokföringen

Alla som får en deklaration på posten måste alltid deklarera. Deklarationen är ett godkännande från dig om att Skatteverket har rätt inkomstuppgifter för dig. Läs mer: Deklaration

Servicekontor 

I Göteborg finns tre gemensamma servicekontor för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Här kan du få hjälp med att fylla i blanketter, ansökningar och få generella svar på frågor om dessa myndigheters olika verksamheter. Du hittar dem här: Sök servicekontor