Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Längst ut mot Botaniskas vitsippsbacke ligger förskolan Röda stråket i ett suterränghus. Förskolan har tre avdelningar med barn mellan 1 – 5 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger med både barnskötar – och förskollärarutbildning.

Vi har två härliga gårdar med roliga utmaningar och här växer fruktträd och vi odlar i pallkragar. Närheten till Botaniska och Änggårdsbergens natur påverkar vår verksamhet – varje vecka går vi dit på utflykter i olika grupper.

Det pågår ett kontinuerligt genus/jämställdhetsarbete som präglar alla områden vi arbetar med utifrån Läroplanen Lpfö 98/10.

Vi arbetar också i olika tvärgrupper över hela huset flera dagar i veckan och tecken som stöd är en del av vårt språkutvecklande arbete.

Röda stråket har tillagningskök med egen kock och vi är med i ett projekt "Lärande hållbara måltider", vilket innebär ett samarbete mellan kök, pedagoger och barn. Syftet med pedagogiska måltider är att skapa en positiv måltidsupplevelse och skapa samtal kring mat, miljö och hälsa - från jord till bord. Vi har lyckats med att nu ha 98% ekologisk mat på förskolan och kommer också att bli KRAV certifierade, så vi arbetar aktivt med att uppnå Göteborgs stads tolv miljömål och en hållbar utveckling på alla plan

En dag på förskolan
Vi öppnar på en gemensam avdelning och äter frukost 7.15 och går sedan till våra respektive avdelningar.

Vid 9.15 börjar våra olika gruppaktiviteter inne eller ute. Några återkommande aktiviteter är Strövargruppen, 5 – årsgruppen, språkutvecklingsarbete med TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, Start & stegvis/Stegen – emotionell och social träning.

Innan maten, som serveras 11.30, har vi samling och vi vilar alltid efter maten. Antingen sover vi eller lyssnar på saga.

Eftermiddagar är mycket lek, antingen ute eller inne.

Mellanmål serveras 14.30 och vid 16.00 börjar alla avdelningar samlas fram till stängning.