Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Längst ut mot Botaniskas vitsippsbacke, inne på Sahlgrenskas område, ligger förskolan Röda stråket i ett suterränghus. Förskolan har annars tre avdelningar men i dagsläget är bara två avdelningar igång. En för de yngsta och en för de lite äldre. På varje avdelning arbetar tre pedagoger med både barnskötar – och förskollärarutbildning.

Vi har två härliga gårdar med roliga utmaningar och här växer fruktträd och vi odlar i pallkragar. Närheten till Botaniska och Änggårdsbergens natur påverkar vår verksamhet – varje vecka går vi dit på utflykter i olika grupper.

Det pågår ett kontinuerligt jämställdhetsarbete som präglar alla områden vi arbetar med utifrån Läroplanen Lpfö 18. Röda stråket är en av våra 16 förskolor i område Linné som är jämställdhetsdiplomerade.

Vi arbetar i olika tvärgrupper i huset och öppnar och stänger tillsammans för att skapa trygghet och lära känna varandra.

Tecken som stöd och bildkommunikation är en del av vårt språkutvecklande arbete. Material vi använder som stärker självkänsla och gemenskap är bland annat ”Okej med dig”, ”Stopp min kropp” och ”Start och stegen”.

En dag på förskolan
Vi öppnar på en gemensam avdelning och äter frukost 7.15 och går sedan till våra respektive avdelningar.

Vid 9.15 börjar våra olika gruppaktiviteter inne eller ute. Några återkommande aktiviteter är Strövargruppen, 5 – årsgruppen, språkutvecklingsarbete, Start & Stegen – emotionell och social träning och olika kreativa aktiviteter.

Innan maten, som serveras 11.30, har vi samling och vi vilar alltid efter maten. Antingen sover vi eller lyssnar på saga, allt utifrån behov.

Eftermiddagar är mycket lek, ute eller inne.

Mellanmål serveras 14.30 och vid 16.00 börjar avdelningar samlas fram till stängning.