Foto: Selma Media

Om oss

Vår dagliga verksamhet vänder sig till dig som har intellektuell funktionsnedsättning eller diagnos inom autismspektrat.

Arbetssätt och metoder

Vi vill skapa en trygg och förutsägbar miljö för dig. Därför arbetar vi med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande.

Vi anpassar kommunikationen och arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Detta genom att tolka signaler, använda föremål, bilder eller text som stöd (TSS).

Vi använder tekniska hjälpmedel som dator, surfplatta och tidshjälpmedel.

Arbeta i grupp eller enskilt

Hos oss har sju deltagare sin dagliga verksamhet.

Vi anpassar dagen efter din hälsa och du för möjlighet att vara med enskilt eller i grupp.

Personal

Hos oss arbetar sex stödassistenter och en stödpedagog. Om vi behöver sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut samarbetar vi med andra enheter.

Vi har också samarbete med enheten för habilitering vid Älvstranden.

Resa hit

Vår verksamhet finns i ett bostadsområde i Backa. Hit åker du lättast med buss och kliver av vid Selma Lagerlöfs torg eller Backadalsmotet.

För dig som kommer med bil finns det parkering nära verksamheten.

Inomhusmiljö

Vår lokal ligger på andra våningen. Det finns både trappor och hiss.

Lokalen har åtta rum och två kök. Vi har sinnesrum med fiberoptik, saccosäck och vattenrör för sinnesstimulering. Du bestämmer själv om du vill lyssna på musik eller om det ska vara tyst.

Du väljer själv om du vill äta tillsammans med andra eller för dig själv.

Utomhusmiljö

Vår verksamhet har ett bra läge med närhet till natur och gårdar med djur. Runt omkring det finns fina väger för promenader.

Det är också nära till ett torg med affärer och restauranger.