Foto: Peter Svensson

Vår förskola

Bällskärs specialförskola är en kommunal specialförskola för barn med flera olika funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller andra funktionsnedsättningar.

På Bällskär får barnen det stöd som de behöver för att utvecklas efter sina egna specifika förutsättningar. Det finns tre avdelningar på förskolan.
På varje avdelning finns plats för fyra barn tillsammans med fyra pedagoger. Barnen är i åldern 1–7 år och kommer från hela Göteborg och kranskommunerna.

Vår personal

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. De har stor kunskap och erfarenhet av barn med flerfunktionsnedsättningar. Genom samspel och lek arbetar pedagogerna för att barnen ska känna trygghet och tillit och utveckla sin självständighet.

Vår pedagogik

Vi följer förskolans läroplan, erbjuder en trygg omsorg och gillar att ha roligt

Glädje och delaktighet genomsyrar vår verksamhet. Vi stödjer barnens lärande och utveckling på deras egna villkor. Pedagogiken är anpassad så att varje barn kan utvecklas efter sina egna intressen, förutsättningar och behov. Barnens motivation och egna initiativ till aktivitet är viktig för att kunna påverka i sin vardag och utveckla olika förmågor. Inomhusmiljön är anpassad så att den stimulerar barnens olika sinnen och lockar till lek, rörelse och lustfyllt lärande.

Vi leker, sjunger, dansar, rör oss, spelar, målar, bakar, upptäcker, utforskar och gör massor av annat kul tillsammans.

Inspirerande och utvecklande miljö med naturskönt läge

På gården finns bland annat en härlig kompisgunga och en uppskattad markstudsmatta att hoppa på. Det finns en färgrik pedagogisk rabatt med blommor och bär. En stig slingrar sig upp till en äppellund och en liten lövskog. Slingan och gården ger möjlighet till spännande upplevelser, som att gå på upptäcktsfärd, höra löven rassla och fåglar sjunga, känna vind, doft av jord och växter. Att se rörelse och färg stimulerar sinnena och hjälper till att utveckla och stödja olika färdigheter.

AKK — alternativ och kompletterande kommunikation

Kommunikation är väldigt viktigt. Det handlar om rätten att bli förstådd, vara förberedd på vad som ska hända, och ha inflytande. Att vara delaktig ger möjlighet att känna gemenskap och skapa samspel mellan barn och barn och mellan barn och vuxen. På förskolan använder vi olika kommunikationssätt och metoder som komplement till det talade språket. Det handlar till exempel om att kommunicera med kroppen, föremål, tecken, bilder, musik och tekniska hjälpmedel.

Samarbete

Förskolan har ett nära samarbete med dig som är vårdnadshavare samt med barnens habiliteringsteam, då många av barnen har personliga hjälpmedel på förskolan, till exempel sitt-, stå-, gå och kommunikationshjälpmedel.

Som komplement till den dagliga kontakten med er vårdnadshavare skriver och dokumenterar pedagogerna i förskolans loggbok på Hjärntorget om hur barnets dag har sett ut.

Maten lagas på plats

Förskolan har ett eget kök, där maten lagas från grunden och anpassas efter barnens olika behov. Att maten lagas på plats gör att dofter sprids som väcker sinnena och inspirerar till matlust.